Introduktionsprogrammet på Växjö Fria Gymnasium

Individuellt alternativ

Det individuella alternativet på Växjö Fria Gymnasium.
Hit kommer elever med neuropsykologiska funktionsnedsättningar (NPF) och de får en specialanpassad skolmiljö med tydlighet och struktur i skoldagen. Vi har plats för 11 elever och de flesta av eleverna bor på ett LSS-boende, § 9:8, på boenden som drivs av Denbro Omsorg. Skolan samarbetar tätt med personalen på elevernas boenden.

Våra elever har i de flesta fall haft en bristande skolunderbyggnad, där stor frånvaro blandat med hemundervisning har präglat vardagen. Det är inte ovanligt att eleven varit borta från skolan flera år.

Denbro skola erbjuder en liten skolmiljö med individuella arbetsrum och här individanpassas och skräddarsys undervisningen för varje enskild elev, så att starka sidor och intressen hos eleven stimuleras med avsikten att skapa en positiv inlärning. Lärartätheten är hög och pedagogerna har bred kompetensen inom både sina undervisningsämnen och NPF.

På Denbro skola arbetar vi för att skapa en positiv inställning till skola och inlärning, vilket är en förutsättning för att eleverna skall kunna gå vidare och utvecklas. När eleverna ligger efter i sina studier möter vi de där de befinner sig. Tillsammans skapar vi en individuell utvecklingsplan där vi tar hänsyn till elevernas svårigheter och där skoldagens längd, antal ämnen och elevernas intressen är faktorer som är viktiga att ha i åtanke.

Klicka här för att läsa vidare om våran verksamhetsamhet.

Språkintroduktion (SPRI)

Är du intresserad av att läsa på gymnasiet, men saknar betyg för att få behörighet till något av de nationella programmen? På språkintroduktionsprogrammet får du möjlighet att studera de ämnen som du saknar för att få behörighet till ett yrkesförberedande- eller studieförberedande program. Språkintroduktionsprogrammet har alltid svenskan i fokus för att du ska kunna utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i flera olika ämnen och situationer.

Hos oss får du en strukturplan utifrån dina förutsättningar för att så smidigt som möjligt ta dig vidare till ett nationellt program. Därför ser alltid varje elevs studieplan olika ut beroende på varje elevs grundförutsättningar och tidigare skolgång.