Ishockeyprofil på Växjö Fria Gymnasium

Kombinera dina studier med din ishockey

Växjö Fria Gymnasium erbjuder även Ishockey som profilidrott.
Det innebär att två pass i veckan ägnas åt ishockysträning och angränsande ämnen såsom utveckling av den kroppsliga förmågan, planering, genomförande och analys av träningsprogram.

Du som söker skall vara aktiv ishockeyspelare sedan några år tillbaka och vill, genom att kombinera gymnasiestudierna med ishockey, höja din studiemotivation tack vare möjligheten att träna på skoltid.

Ansvarig för profilhockey:
Peter Nilsson - peter.nilsson[at]vaxjofria.se

Vi anpassar nivån efter dig!

Vi vill att du som söker skall brinna för just din idrott. Dessutom är det viktigt att du kan ta eget ansvar. Du som söker får en unik möjlighet att förkovra dig i din idrott tillsammans med många ungdomar med samma intresse. Vårt mål är att alla profilelever ska fortsätta med sin idrott även efter gymnasiet. Några på hög elitnivå och andra på en mer anpassad nivå.

Studentfirande
Växjö Fria Gymnasium 2021

Det börjar närma sig student och planerna är i full gång! På Växjö Fria Gymnasium har vi som mål att genomföra den bästa student som det bara går utefter rådande förutsättningar. 

Det kommer att innebära begränsningar och restriktioner både för dig som student, dina nära och kära och för oss personal. Den plan vi arbetar efter gäller fram tills andra eventuella beslut kommer från till exempel regering, folkhälsomyndighet, polis eller smittskyddsenhet inom länet. Vår plan är framtagen i samråd med smittskyddsenheten, polisen och andra gymnasieskolor i Växjö.