Studie- och yrkesvägledaren har till uppgift att hjälpa elever i sina val av studieväg och yrkeskarriär.
Som elev på Växjö Fria Gymnasium har du möjlighet att träffa din studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina funderingar om framtida studie- och yrkesval, ingen fråga är för liten.

SYV erbjuder:
• Information och vägledning
• Vara ett bollplank för dina tankar om skola och arbetsliv
• Samtal kring studier och jobb, enskilt eller tillsammans med dina föräldrar
• Studiebesök

SYV ingår även i elevvårdsteamet tillsammans med skolsköterskan och skolledare.
Har du på grundskolan frågor angående de olika programmen eller om du är intresserad av att göra ett studiebesök på vår skola får du gärna höra av dig. SYV ansvarar dessutom för antagningen till våra fyra program.

Kontakt

Studie & yrkesvägledare

Sofie Soniberg

Telefon

0470-76 28 56
Studentfirande
Växjö Fria Gymnasium 2021

Det börjar närma sig student och planerna är i full gång! På Växjö Fria Gymnasium har vi som mål att genomföra den bästa student som det bara går utefter rådande förutsättningar. 

Det kommer att innebära begränsningar och restriktioner både för dig som student, dina nära och kära och för oss personal. Den plan vi arbetar efter gäller fram tills andra eventuella beslut kommer från till exempel regering, folkhälsomyndighet, polis eller smittskyddsenhet inom länet. Vår plan är framtagen i samråd med smittskyddsenheten, polisen och andra gymnasieskolor i Växjö.

  • All insamling av telefonnummer/epost-adresser undanbedes!
  • Säljare och nätfiskare gör sig inget besvär!

Tack - Växjö Fria Gymnasium