Vi tror att elever måste må väl och känna sig trygga för att kunna lära sig. Därför arbetar vi mycket med våra elevers välmående och hälsa.
På skolan finns ett elevhälsoteam som består av:
• Klas Persson – Rektor
• Lisa Hård – Bitr. rektor
• Åsa Steen – Skolsköterska
• Charlotte Uleskog – Skolkurator
• Sofie Soniberg – Studie -och yrkesvägledare
• Malin Petersson - Specialpedagog
Kopplad till elevhälsan och elevhälsoteamet är också en skolpsykolog och en skolläkare.

På Växjö Fria Gymnasium fokuserar vi mycket på ett förebyggande arbete för att främja våra elevers välmående.
Exempel på olika insatser som ingår i elevhälsans kontinuerliga arbete är:
• Välkomstsamtal med mentor för alla elever som börjar år ett. Vårdnadshavaren bjuds in och samtalen följs vid behov upp av skolans elevhälsoteam.
• Hälsosamtal med skolsköterska för alla elever i år ett.
• Skolans trygghetsteam. Teamet arbetar för trivsel, trygghet och likabehandling.
• De årliga trivselenkäterna som genomförs under vårterminen.
• Utvecklingssamtal med mentor en gång per termin.

Gemensamma uppstartsdagar och klassdagar för en ökad gemenskap i klassen och på skolan.

Kontakt

Skolsköterska

Åsa Steen

Telefon

0470-76 28 54

Specialpedagog

Malin Petersson

Studentfirande
Växjö Fria Gymnasium 2021

Det börjar närma sig student och planerna är i full gång! På Växjö Fria Gymnasium har vi som mål att genomföra den bästa student som det bara går utefter rådande förutsättningar. 

Det kommer att innebära begränsningar och restriktioner både för dig som student, dina nära och kära och för oss personal. Den plan vi arbetar efter gäller fram tills andra eventuella beslut kommer från till exempel regering, folkhälsomyndighet, polis eller smittskyddsenhet inom länet. Vår plan är framtagen i samråd med smittskyddsenheten, polisen och andra gymnasieskolor i Växjö.