Skolans antagning sköts av Växjö kommun. Ansökan sker via Gymnasium Kronobergs hemsida.

Ansökan ska skickas in senast 15 februari 2022.

Du får ditt preliminära antagningsbesked i början av april. Den definitiva antagningen görs på slutbetyget från 9:an och besked lämnas i början av juli. Alla som vill behålla sin plats, oavsett om de är antagna eller reserver, måste tacka ja till sin plats. Får man besked om reservplats rangordnas man efter slutbetyget från 9:an och när en ledig plats uppstår kontaktar antagningen eleven direkt för att erbjuda platsen.

Frågor kring antagningen besvaras av Sofie Soniberg, sofie.soniberg[at]vaxjofria.se eller via telefon 0470-76 28 56.
Studentfirande
Växjö Fria Gymnasium 2021

Det börjar närma sig student och planerna är i full gång! På Växjö Fria Gymnasium har vi som mål att genomföra den bästa student som det bara går utefter rådande förutsättningar. 

Det kommer att innebära begränsningar och restriktioner både för dig som student, dina nära och kära och för oss personal. Den plan vi arbetar efter gäller fram tills andra eventuella beslut kommer från till exempel regering, folkhälsomyndighet, polis eller smittskyddsenhet inom länet. Vår plan är framtagen i samråd med smittskyddsenheten, polisen och andra gymnasieskolor i Växjö.