Vi sköter själva all antagning till skolan men information om hur du ansöker får du genom grundskolans studie- och yrkesvägledare.
Ansökan sker vanligtvis via webben och ska skickas in senast 15 februari 2018. Ett preliminärt antagningsbesked skickas hem till alla förstahandssökanden i början av april. Den definitiva antagningen görs på slutbetyget från 9:an och besked lämnas i början av juli. Alla som vill behålla sin plats, oavsett om de är antagna eller reserver, måste tacka ja till sin plats. Får man besked om reservplats rangordnas man efter slutbetyget från 9:an och när en ledig plats uppstår kontaktar skolan eleven direkt för att erbjuda platsen.

Frågor kring antagningen besvaras av Sofie Soniberg, sofie.soniberg@vaxjofria.se eller via telefon 0470-76 28 56.