Studentfirande Växjö Fria Gymnasium 2021

This event has expired

Det börjar närma sig student och planerna är i full gång! På Växjö Fria Gymnasium har vi som mål att genomföra den bästa student som det bara går utefter rådande förutsättningar.
Det kommer att innebära begränsningar och restriktioner både för dig som student, dina nära och kära och för oss personal. Den plan vi arbetar efter gäller fram tills andra eventuella beslut kommer från till exempel regering, folkhälsomyndighet, polis eller smittskyddsenhet inom länet. Vår plan är framtagen i samråd med smittskyddsenheten, polisen och andra gymnasieskolor i Växjö.

Efter traditionsenliga aktiviteter, fotografering och en härlig studentlunch på plan 4 inne på Vida arena springer studenterna ut måndagen den 7 juni mellan kl 14.00 och klockan 15.00. Varje student får bjuda med 2 gäster att närvara vid utspringet. Eleven meddelar namn på sina gäster till sin mentor. Ni som gäster kommer att ha en anvisad plats att stå på tillsammans med andra (men med minst 2 meters avstånd) som har sin student i samma klass. Det kommer att vara tydligt skyltat/markerat var ni stå. Mer exakta utspringstider för varje klass publiceras här senast måndagen den 31 maj.

Vi tror att fler än 2 vill följa sin favoritstudent och kommer därför att livesända utspringen via vår facebooksida!

Vi utgår ifrån att vi alla har samma tankar kring omsorg om och respekt för varandra och därmed avstår från att komma om vi känner symptom.

Varmt välkomna!

/Skolledning och personal på Växjö Fria Gymnasium!

Studentfirande
Växjö Fria Gymnasium 2021

Det börjar närma sig student och planerna är i full gång! På Växjö Fria Gymnasium har vi som mål att genomföra den bästa student som det bara går utefter rådande förutsättningar. 

Det kommer att innebära begränsningar och restriktioner både för dig som student, dina nära och kära och för oss personal. Den plan vi arbetar efter gäller fram tills andra eventuella beslut kommer från till exempel regering, folkhälsomyndighet, polis eller smittskyddsenhet inom länet. Vår plan är framtagen i samråd med smittskyddsenheten, polisen och andra gymnasieskolor i Växjö.