Studentfirande Växjö Fria Gymnasieskola 2022

Planering av student på Växjö Fria Gymnasium är i full gång och vi ser fram emot en härlig dag! Om inget förändras och inga nya restriktioner införs, utgår vi från att vi genomför en student enligt skolans traditioner före pandemin. Det innebär att klasserna kommer att ha ett gemensamt utspring och där firandet är öppet för alla nära och kära.

Avgångsklassernas utspring kommer att ske på skolan fredagen den 3/6. Firandet inleds för eleverna kl. 09:00 med fotografering och träff med mentor under förmiddagen. Därefter samlas alla avgångsklasser på Vida Arena plan 4, för gemensam lunch. Studentfirandet avslutas med utspring kl. 14:00 på den öppna ytan utanför skolan. Området kommer att vara tydligt markerat av staket och det kommer tydligt framgå var ni kan stå för att ta emot era studenter. Eleverna kommer att springa ut klassvis till den musik de själva valt och det sker med ca 5 min intervall. Som besökare finns det några förhållningsregler att hålla i minnet:

  • Fri parkering finns bland annat bakom Visma arena.
  • Konfettipoppers/konfettirör, är sedan 2022-04-30 enligt lag förbjudet att användas utomhus och vi ber er respektera detta
  • Eleverna kommer att springa ut från skolans huvudentré och upp på en scen. Ytan närmast scenen är publikfri och avgränsat genom kravallstaket för elevernas säkerhet och vi ber er även att respektera denna åtgärd
  • Efter att alla eleverna sprungit, är det fritt för alla nära och kära att fira sina studenter. Alla klasser har därefter bokat ”flakåkning” genom stan

Varmt välkomna!

Skolledningen Växjö Fria Gymnasium

Betyg åk 1 och 2

Vårdnadshavare och elever för årskurs 1 och 2 ser studieplan med betyg på Skolplatsen, inloggning sker med mobilt bank-id.

https://publikvfg.skolplatsen.se/

Frånvaron ser ni på Skola24- tadel av frånvaro.

Från och med nästa läsår kommer även frånvaroanmälan att göras på Skolplatsen.