Att studera samhällsvetenskap på Växjö Fria Gymnasium

Utbildningen är till för dig som är intresserad av människor och samhällsfrågor. Samhällen, konflikter och människors levnadsvillkor studeras ur såväl historiska som kulturella och internationella synvinklar. Hos oss läser du inriktningarna beteendevetenskap eller samhällsvetenskap. Under utbildningens gång övar vi initiativförmåga, kreativitet, problemlösning och du lär dig att på egen hand söka och hitta svar på de frågor du konstruerar. Formerna för arbetet varierar mycket beroende på ämne, kurs och område. Externa föreläsare från såväl näringsliv som myndigheter och organisationer bjuds in och vi gör även olika studiebesök.

Du kan kombinera dina studier på Samhällsprogrammet med våra profilidrotter. Dessutom erbjuder vi våra nationellt godkända idrottsutbildningar i ishockey, fotboll och innebandy.

Beteendevetenskap

Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta med människor i framtiden. Du studerar hur individer och grupper fungerar. Studierna ger dig kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utvecklar din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Samhällsvetenskap

Vår Samhällsinriktning vänder sig till dig som är intresserad av förhållandet mellan samhället och människan. Du får lära dig att analysera omvärlden och utveckla förmågan att förstå världen både ur ett historiskt- och ett nutidsperspektiv samt även bekanta dig med geografiska frågor som t ex befolkningsfrågor och naturkatastrofer. Fördjupningen mot samhällskunskap och historia ger möjligheter att inrikta kursen mer mot dina och gruppens intresseområden, samtidigt som det ger dig användbara verktyg inför framtida studier.

Inför årskurs 3 väljer du en av följande fördjupningar:

Projektledning innebär en fördjupning mot entreprenörskap och ledning av grupper. Vi övar kreativitet och driver projekt som tränar din förmåga att skapa, genomföra och utvärdera stora som små projekt. Inom ramen av kursen kan du driva eget företag i UF-konceptet. Vårt mål är att era projekt ska vara knutna till utomstående aktörer.

Avvikande beteende är en fördjupning som vänder sig till dig som har ett stort intresse av hur kriminalitet, psykisk ohälsa och drogmissbruk uppstår och vad man kan göra för att förhindra detta. Du ska få kunskaper om orsakerna bakom kriminalitet och hur dessa kan kopplas till drogmissbruk, psykisk ohälsa och psykiska störningar. Grunden läggs genom att du arbetar med teorier om hur kriminalitet utvecklas och vad man kan se för mönster.

Opinionsbildning riktar sig till dig som vill förändra världen! Genom tematiskt arbetssätt kommer du att lära dig hur du får människor att lyssna på dig. Vi lär genom tillbakablickar, och analyser av ämnen som engagerat och engagerar idag (t ex krig, miljö, HBTQ). Vi tittar närmare på vilka aktörer som egentligen har makten över våra tankar samt hur den tekniska utvecklingen påverkar möjligheterna att sprida ett budskap. Kurserna avslutas med att du får pröva vingarna genom att själv driva någon form av kampanj.

Efter dina 3 år

Efter att du avslutat dina studier hos oss har du en bred bas att stå på inför dina vidare studier. Populära utbildningar bland våra tidigare elever är tex jurist, lärare, polis, socionom, psykolog, civilekonom och andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga utbildningar.

Filip Björstrand
Samhällsvetenskapsprogrammet

Vad tyckte du var bäst med Växjö Fria?

Hur har din tid på Växjö Fria varit?
”Tiden på Växjö Fria har varit rolig. Det är en liten skola och det passade mig perfekt när jag skulle välja gymnasieskola. Du kommer lärarna nära och det gör du inte på en större skola på samma sätt”.

Hur tycker du att samhällsprogrammet har varit?
”Samhällsprogrammet är roligt och jag är intresserad av att arbeta med människor i framtiden. Kurser som psykologi, sociologi, kriminologi och socialt arbete är roliga och intressanta på programmet”.