Att studera naturvetenskap på Växjö Fria Gymnasium

Om du vill gå en bred studieförberedande utbildning inriktad på naturvetenskapliga ämnen så är NA rätt utbildning för dig. Programmet ger dig breda kunskaper och du lär dig analysera, värdera och ta ställning ur ett naturvetenskapligt perspektiv i frågor om både individ och samhälle. Vår naturvetenskapliga utbildning har som mål att ge dig bättre förståelse för livets villkor och att klarlägga sammanhangen i naturen. Du få även möjlighet att utveckla ditt matematiska sinne för att kunna använda det som ett redskap i andra vetenskaper. Att ta egna initiativ, kunna lösa problem och analysera är viktiga förmågor som vi övar inför dina framtida studier.

På utbildningen arbetar vi såväl teoretiskt som praktiskt och laborationer, experiment, observationer, fältstudier mm är en viktig del av utbildningen. Du får bland annat lära dig att planera och genomföra experiment samt tolka resultat och knyta dem till teorier och modeller. Vi har ett nära samarbete med Linnéuniversitetet vilket innebär att du får göra kemilaborationer i universitets labbsalar, samt besöka polishögskolan där du får arbeta med spårsäkring. Du kan kombinera dina studier på det Naturvetenskapliga programmet med våra profilidrotter. Dessutom erbjuder vi våra nationellt godkända idrottsutbildningar i ishockey, fotboll och innebandy.

Naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen ger möjlighet att välja vår fördjupning riktad mot medicin.

Läser du naturvetenskaplig inriktning på NA-programmet kommer du tredje året kunna välja på att läsa följande fördjupningar:

Kriminalteknik – “CSI” :är en fördjupning där vi kommer studera hur man gör brottsplatsundersökningar och vad man kan få reda på från brottsplatser. Du kommer också läsa bioteknik, där du lär dig hur man odlar mikroorganismer och hur man kan använda gener för att lösa olika naturvetenskapliga problem t.ex. behandling av olika sjukdomar, släktskapsbestämning, diagnosticering av sjukdomar och olika egenskapers ärftlighet.

Denna fördjupningen lämpar sig för alla som vill läsa vidare inom naturvetenskap efter gymnasiet men också speciellt för dig som funderar på att bli t.ex. apotekare, sjuksköterska, läkare, veterinär, civilingenjör eller biomedicinsk analytiker.

Projektledning innebär en fördjupning mot entreprenörskap och ledning av grupper. Vi övar kreativitet och driver projekt som tränar din förmåga att skapa, genomföra och utvärdera stora som små projekt. Inom ramen av kursen kan du driva eget företag i UF-konceptet. Vårt mål är att era projekt ska vara knutna till utomstående aktörer.

Opinionsbildning riktar sig till dig som vill förändra världen! Genom tematiskt arbetssätt kommer du att lära dig hur du får människor att lyssna på dig. Vi lär genom tillbakablickar, och analyser av ämnen som engagerat och engagerar idag (t ex krig, miljö, HBTQ). Vi tittar närmare på vilka aktörer som egentligen har makten över våra tankar samt hur den tekniska utvecklingen påverkar möjligheterna att sprida ett budskap. Kurserna avslutas med att du får pröva vingarna genom att själv driva någon form av kampanj.

Naturvetenskap och samhälle

Kombinera det bästa av två världar, här fördjupar du dig både inom de samhällsvetenskapliga ämnena samt naturvetenskapen. Du väljer ett naturvetenskapligt ämne som du läser fördjupningskurs i samt läser geografi och samhällskunskap.

Läser du samhällsinriktningen på NA-programmet kommer du tredje året kunna välja på att läsa följande fördjupningar:

Kriminalteknik – “Criminal Minds” inom denna fördjupning läser du kriminalteknik och även kriminologi där vi fokuserar på orsaker till brottslighet och vilka faktorer vi bör belysa för att minska kriminaliteten i samhället. Vilket stöd samhället kan ge de individer som lever under socialt utsatta förhållanden är något som vi behandlar i socialt arbete. Fördjupningen lämpar sig för dig som tänker dig vidare studier inom vissa delar av naturvetenskapen eller inom beteendevetenskap, socionom, kriminologi, biolog, sjuksköterska och sjukgymnast.

Projektledning innebär en fördjupning mot entreprenörskap och ledning av grupper. Vi övar kreativitet och driver projekt som tränar din förmåga att skapa, genomföra och utvärdera stora som små projekt. Inom ramen av kursen kan du driva eget företag i UF-konceptet. Vårt mål är att era projekt ska vara knutna till utomstående aktörer.

Opinionsbildning riktar sig till dig som vill förändra världen! Genom tematiskt arbetssätt kommer du att lära dig hur du får människor att lyssna på dig. Vi lär genom tillbakablickar, och analyser av ämnen som engagerat och engagerar idag (t ex krig, miljö, HBTQ). Vi tittar närmare på vilka aktörer som egentligen har makten över våra tankar samt hur den tekniska utvecklingen påverkar möjligheterna att sprida ett budskap. Kurserna avslutas med att du får pröva vingarna genom att själv driva någon form av kampanj.

Efter dina 3 år

Efter att du avslutat dina studier hos oss har du en bred bas att stå på inför dina vidare studier. Populära utbildningar bland våra tidigare elever är tex läkare, civilingenjör, civilekonom, lärare, farmaceut, polis, veterinär, jurist, sjuksköterska samt biomedicinska eller andra naturvetenskapliga utbildningar.