Innebandy-NIU på Växjö Fria Gymnasium

Nationellt godkänd idrottsutbildning – Innebandy

Växjö Fria Gymnasium ger dig möjlighet att satsa på innebandy samtidigt som du får en gymnasieutbildning.
NIU - Innebandy på Växjö Fria Gymnasium utgår från dig och dina förutsättningar. Som elev ska du få bästa möjliga chans att utvecklas från din nuvarande nivå till nationell elit. Har du viljan – har vi verktygen att hjälpa dig i din satsning mot att bli en bättre innebandyspelare.
Tre förmiddagar i veckan ägnas åt innebandyträning. Denna består i huvudsak av individuell-, taktisk-, teknisk-, teoretisk- och fysisk träning.
All innebandyträning bedrivs i Fortnox Arena och ansvariga tränare är Christian Guntsch och Klas Skoglund-Wikeling samt spelare från Växjö Vipers SSL-lag.

Kurser på NIU 400p
Tränings- och tävlingslära 1
Idrottsspecialisering 1-3

Ansökan och antagning inför HT-20
Det kommer att finnas 14 platser (varje läsårsstart) där 7 är för pojkar och 7 är för flickor. De sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen tas in. Du måste även bli antagen på ett gymnasieprogram på skolan för att få din plats. Uttagningarna sker i Fortnox Arena december 2019 och januari 2020.

Antagning till NIU – innebandy kräver både antagning till ett gymnasieprogram och en idrottsmässig antagning baserad på en uttagning samt dina idrottsmeriter. Ansökan till NIU - görs via Svenska Innebandyförbundet på www.innebandy.se senast 1 december 2019.

Uttagningar för pojkar är mån 16/12 samt 20/1. (Pojkarna kan gå vidare till uttagning 2)
För flickor äger uttagningen rum den 13/1.

Ansökan till NIU - görs via Svenska Innebandyförbundet på www.innebandy.se senast 1 december 2019. Ansökan på https://innebandy.se/spelare/innebandygymnasier/niu/ för dig som går i åk9 öppnar ca 1 oktober 2019 och stängs 1 december 2019.
Växjö Fria har ett samarbete med Växjö Vipers sedan flera år tillbaka. Detta förutsätter inte att du idag spelar i denna förening eller att du ska göra det men de har goda förutsättningar att tex hjälpa inflyttade elever med lagtillhörighet samt boende.

Kontaktperson för NIU innebandy
Christian Guntsch
christian.guntsch[at]vaxjofria.se | 070-2824345