Att studera gymnastik på Växjö Fria Gymnasium

Kombinera dina studier med din träning

Du som tränar gymnastik har möjlighet att kombinera din idrott med dina studier och få ut det bästa av båda världar. Vi samarbetar med Dackegymnasterna för att du som gymnast ska få tränas av utbildade och professionella instruktörer.

Skolans läge vid Arenastaden kommer ge dig utmärkta förutsättningar för att du ska kunna kombinera studierna med din idrott på bästa sätt!

Ansvarig instruktör: Tobias Björn; tobias.bjorn[at]dackegymnasterna.se
Den här kursen ges under förutsättningen att antalet sökande är tillräckligt.

Idrott, hälsa och truppgymnastik

I kursen idrott och hälsa specialisering truppgymnastik kommer eleverna förutom att utveckla den egna förmåga inom truppgymnastik också få fördjupa sig i de regelverk som styr idrotten. Eleverna kommer analysera de taktiska och tekniska krav som ställs på utövarna. Träningen kommer sättas in i ett ledar- och tränarperspektiv och ett flertal praktiska och teoretiska moment som ingår i Gymnastikförbundets ledarkurser kommer behandlas. Målsättningen är att eleverna ska känna till och förstå god teknik i sportens tre grenar (fristående, tumbling och trampett) samt att relatera det till sina egna utvecklingsbehov kopplat till fysisk och teknisk förmåga. Att planera, leda och analysera träning utifrån olika teman/metoder och åldrar på utövarna kommer vara genomgående i kursen. Utgångspunkten kommer vara i ett säkert idrottande där eleverna lär sig analysera risker och få kännedom om vanligt förekommande skador samt hur de kan minimera risken för dessa. Praktisera rutiner för akutomhändertagande för plötsliga olyckor/skador samt förebyggande träning. Eleverna kommer arbeta med Gymnastikens organisation via föreningar och förbund, idrottens historik och roll i samhället där kulturella och sociala aspekter tas upp samt frågor som rör genus, kroppsideal och etik kopplat till truppgymnastik.