Fotboll-NIU på Växjö Fria Gymnasium

Nationellt godkänd idrottsutbildning – Fotboll

NIU - Fotboll på Växjö Fria Gymnasium utgår från dig och dina förutsättningar. Som elev ska du få bästa möjliga chans att utvecklas från din nuvarande nivå till nationell elit. Brinner du för fotboll och vill bli elitspelare så sök NIU på Växjö Fria Gymnasium! Tre förmiddagar i veckan ägnas åt fotbollsträning. Denna består i huvudsak av individuell- , taktisk-, teknisk-, teoretisk- och fysisk träning. Är du målvakt får du möjlighet till målvaktsträning varje vecka. Växjö Fria har ett samarbete med Växjö DFF som innebär att skolan tillsammans med föreningen lägger upp en optimal utvecklingsplan för att du ska lyckas såväl på plan som med dina studier. Växjö DFF hjälper också till med praktiska saker för dig som väljer att flytta till Växjö för att gå NIU. Kurser på NIU 400p Tränings- och tävlingslära 1 & 2 Idrottsspecialisering 1 & 2 All fotbollsträning sker på Arenastaden och ansvarig tränare är August Fors som tillvardags är ass tränare för Växjö DFF i damallsvenskan.

Uttagningar för flickor är måndag 14/1 i Tipshallen

Ansökan och antagning inför HT-19
Antagning till NIU – fotboll kräver både antagning till ett gymnasieprogram och en idrottsmässig antagning baserad på en uttagning samt dina idrottsmeriter. Ansökan till NIU - fotboll görs via Svenska fotbollsförbundets hemsida www.svenskfotboll.se innan 1 december.
Uttagningar sker i Tipshallen på Arenastaden under januari månad i samarbete med Växjö DFF. Då får du visa upp dina fotbollskvalitéer för instruktörerna samt besöka skolan.

Här gör du din ansökan för NIU – fotboll inför läsåret 2019/2020.
http://fogis.se/fotboll-i-skolan/fotboll-i-gymnasieskolan/nationella-idrottsutbildningar-fotboll1/ Eleven kan söka max 5 skolor som prioriteras 1–5. Alla skolor som eleven har sökt kommer att visas till respektive skola samt i vilken rangordning eleven har sökt skolorna.
OBS! Antagning till gymnasieprogram görs på vanligt sätt utöver NIU-ansökan. Om du är osäker kontakta din SYV på din nuvarande skola

Kontaktinfo VFG
Christian Guntsch
christian.guntsch@vaxjofria.se | 070-2824345

Kontaktinfo VDFF
Frida Andersson Sportchef
frida@vaxjodff.se