2240
Examinerade studenter sedan starten

Det här är vi

Växjö Fria Gymnasium är en fristående skola med ca 450 elever, som har funnits sedan 2002. Vi erbjuder Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet med olika inriktningar. På alla våra program erbjuder vi nationellt godkänd idrottsutbildning inom ishockey samt profilidrotterna dans, fotboll, gym/fitness, innebandy, ishockey och konståkning.

Skolan är idag belägen i helt nybyggda lokaler med ny teknik och ändamålsenlig utrustning. Exempel på detta är en ny laborationssal för de naturvetenskapliga ämnena och ett nytt metodrum för praktiska övningar för skolans vård- och omsorgselever. Dessutom kommer Arenastadens faciliteter som gym, träningscenter, restauranger och eventytor att skapa nya möjligheter för samtliga elever på skolan.

Utmaning & motivation

Växjö Fria Gymnasiums pedagogiska grundtanke är att ge varje elev förutsättningar för att utvecklas mot sina individuella mål.
Vi tror att grunden för ett framgångsrikt lärande är att skolan erbjuder en arbetsmiljö med trygghet och studiero. Det här är något vi kommer att fokusera på också i våra nya lokaler, med tänkta hemvister för våra olika klasser och flera mindre samlingsytor för social samvaro.
De nya lokalerna kommer att ge mycket goda förutsättningar för ett mer kreativt och flexibelt arbetssätt – något som går helt i stil med skolans tankar om att kunskap utvecklas bäst genom att vi utmanar och motiverar eleverna utifrån deras individuella förutsättningar.

Nya lokaler – nya möjligheter

Årsskiftet 2017/18 flyttade vi upp från vår gamla skola nere i centrum till helt nybyggda uppe i ICON-huset vid Arenastaden i Växjö. Ett klart lyft för de elever som läser en idrott på skoltid.
I nuläget erbjuder skolan den nationellt godkända idrottsinriktningen (NIU) i ishockey i samarbete med Växjö Lakers Hockey. Växjö Fria Gymnasium erbjuder även NIU i innebandy och fotboll i samverkan med föreningslivet på Arenastaden från och med läsåret 2017/18. Samtliga elever på skolan har också möjlighet att välja att läsa profilidrott i någon av följande idrotter: ishockey, fotboll, innebandy och dans. Placeringen på Arenastaden kommer innebära bättre förutsättningar både när det gäller träningsmöjligheter och ett ökat samarbete med de klubbar som finns representerade i området.

Vi som jobbar här

Några av de anställde vi har här på Växjö Fria Gymnasium.

Maria Blom
Rektor för EK, NA, SA
Martin Åkesson
Matematik
Claudia Sepulveda
Spanska
Sofie Soniberg
Studie & Yrkesvägledare

GDPR

Gällande den nya dataskyddslagen, GDPR, vars syfte är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet. Vi på Växjö Fria Gymnasium följer regler och förordningar gällande behandlingen av personuppgifter. De uppgifter vi har sparas enbart då det finns rättsliggrund för tex omdömen av elevers arbeten, betygshantering, av säkerhet för elevers och anställdas hälsa och löneutbetalningar.