Vi tror att elever måste må väl och känna sig trygga för att kunna lära sig. Därför arbetar vi mycket med våra elevers välmående och hälsa.
På skolan finns ett elevhälsoteam som består av:
• Maria Blom – Rektor
• Lisa Hård – Bitr. rektor
• Åsa Steen – Skolsköterska
• Sofie Soniberg – Studie -och yrkesvägledare
• Michael Johansson – Trygghetsteam
• Malin Petersson – Resurspedagog

Kopplad till elevhälsan och elevhälsoteamet är också skolans kurator Amanda Gustafsson och vår skolläkare Thony Hörberg.
På Växjö Fria Gymnasium fokuserar vi mycket på ett förebyggande arbete för att främja våra elevers välmående.

Exempel på olika insatser som ingår i elevhälsans kontinuerliga arbete är:
• Välkomstsamtal med mentor för alla elever som börjar år ett. Vårdnadshavaren bjuds in och samtalen följs vid behov upp av skolans elevhälsoteam.
• Hälsosamtal med skolsköterska för alla elever i år ett.
• Skolans trygghetsteam, bestående av Peter Nilsson och Michael Johansson, som arbetar för trivsel, trygghet och likabehandling.
• Den årliga trivselenkäten som genomförs under vårterminen.
• Utvecklingssamtal med mentor en gång per termin Gemensamma uppstartsdagar och klassdagar för en ökad gemenskap i klassen och på skolan.

Kontakt

Skolsköterska

Åsa Steen

Telefon

0470-76 28 54