⚠Studentavslutning

This event has expired

Till anhöriga/gäster för elev som tar studenten från Växjö Fria Gymnasium 2020

Det känns underbart att nu kunna meddela att skolan kommer genomföra studentutspring enligt tradition den 8/6. Efter rådande situation kommer den dock bli förändrad. Råd och rekommendationer från myndigheter ligger till grund för nedanstående plan och det är därför viktigt att denna efterföljs för att ett studentutspring ska kunna genomföras.

Utspringet kommer att ske klassvis och varje elev kommer att få bjuda in totalt två anhöriga/gäster. Skolan har avgränsat ett område framför skolan som kommer att vara omgärdat av staket, allt för att allas säkerhet ska kunna möjliggöras. Personal tar emot er, prickar av er på gästlistan och visar er till rätt plats. Som anhörig/gäst kommer ni att bli anvisade en särskild plats väl avskild från övriga gäster. Platsen är numrerad och ni kommer att få det nummer er student har på klasslistan. Mentorerna meddelar i god tid före studentdagen vilket nummer varje elev har. Ni kommer också att hänvisas till den parkering som är närmast den ingång till det avgränsade område som ni ska använda.
معلومات باللغة العربية maelumat biallughat alearabia

Plan för anhöriga/gäster gällande studentutspring Växjö Fria Gymnasium

  • Varje elev får bjuda totalt två anhöriga/gäster. Dessa anmäls till mentor. De som tillhör en riskgrupp eller är 70 år och äldre, bör helt avstå från att delta
  • Anhöriga/gäster kommer tidigast 20 min innan aktuellt utspring
  • Anhöriga/gäster använder följande parkering och ingång för att ingen trängsel ska uppstå
  • Parkering vid Myresjöhus arena och gul ingång för de som fått Nr 1-10
  • Parkering på I11 handelsområde och grön ingång för de som fått Nr 11-20
  • Parkering bakom Vida arena och röd ingång för de som fått Nr 21-30
  • Personal prickar av anhöriga/gäster på gästlista och visar anvisad plats som är mer än två meter från andra gäster
  • Efter studentutspring tar anhöriga/gäster emot sin student och lämnar området så fort som möjligt så att skolan kan förbereda nästa klass
  • Anhöriga/gäster använder den utgång man kom in genom

För att studentutspring ska kunna genomföras, behöver anhöriga/gäster följa ovanstående plan. Om planen av olika anledningar inte följs, kommer utspringet att avbrytas. Personal kommer även att skingra eventuella folksamlingar utanför avspärrningarna. Blir det folksamlingar utanför, bryter skolan elevernas utspring. Som vanligt är ingen alkohol i samband med studentfirandet och skolan tillåtet och kommer att beslagtas vid påträffande.

Hela evenemanget kommer att livesändas via Facebook eller länk, nära och kära kommer att kunna följa sin student!
Följande utspringstider gäller:
VO17: 11.30
EK17A: 12.30
EK17B: 13.30
SA17: 14.30
NA17: 15.30

Med förhoppning om en riktigt fin studentdag!

/Klas Persson och Lisa Hård

Det rödmarkerade området är helt avspärrat och inga fordon får vistas på platsen.

معلومات باللغة العربية maelumat biallughat alearabia